Services Customer Obligation Charges Duration Functionality Units
Enquiries Call/Voluntary Visit Nil 10 minutes All functional units
Respond to correspondences Written Correspondence Nil 10 working days All functional units
Payment for goods, services, and works Delivery note claims/Invoice Nil 30 days Accounting/Procurement
Advertising for grants' application Complete Applications Nil 60 days Grants Management Department
Review Applications Complete Proposals Nil 30 days Grants Management Department
Issue Contracts and award letters Correct Address Nil 30 days CEO/Legal Officer
Disbursement of Grants Signed research grant contract Nil 30 days CEO/Legal/Accounts
Collaboration and Partnership in research funding Negotiations, Exchange of letters, Approved MoUs Nil 90 days CEO/Legal/Partnership Division
Huduma Matakwa ya Mteja Malipo Muda Kitengo/Idara Husika
Maswali ya kijumla Maswali yaliyo wasilishwa kwa Simu au kwa mazungumzo Hakuna Malipo Dakika kumi Idara zote husika
Majibu ya barua Barua Hakuna Malipo Siku kumi Idara zote husika
Kulipa bidhaa, huduma na kazi Stakabathi za kuwasilishwa kwa bidhaa au madai ya malipo Hakuna Malipo Siku thelathini Uhasibu/Ununuzi
Matangazo ya maombi ya misaada ya utafiti Kujaza fomu za maombi Hakuna Malipo Siku sitini Idara ya usimamizi wa misaada ya utafiti
Ukaguzi wa maombi ya misaada ya Utafiti Maombi kamili ya misaada ya Utafiti Hakuna Malipo Siku thelathini Idara ya usimamizi wa misaada ya utafiti
Kutoa mikataba na barua za misaada ya utati Anwani kamili Hakuna Malipo Siku thelathini Afisa mkuu mtendaji/Kitengo cha sheria
Utoaji wa misaada ya utafiti Mikataba iliyoosainiwa ya misaada ya utati Hakuna Malipo Siku thelathini Afisa mkuu mtendaji/Kitengo cha sheria/Uhasibu
Ushirikiano katika ufadhili wa utati Makubaliano na barua za maelewano zilizoidhinishwa Hakuna Malipo Siku tisini Afisa mkuu mtendaji/Kitengo cha sheria/Idara ya Ushirikiano